Archiwum dla Luty, 2011

XXI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

XXI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ POD PATRONATEM POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO
„INSPIROWANE POEZJĄ CZESŁAWA MIŁOSZA”

Najciekawsze prace są przeznaczone na licytację w trakcie licznych aukcji, których celem jest wspieranie i pomoc dzieciom, są także eksponowane w licznych instytucjach oraz wystawach krajowych i zagranicznych (Bergen, Greifswald – Niemcy).

Organizator:
Goleniowski Dom Kultury, www.gdk.goleniow.pl

Patronat:
Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

Instytucje wspierające:
Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Brama Vitae”

Tematyka:
Rok 2011 został ogłoszony w Polsce Międzynarodowym Rokiem Twórczości Czesława Miłosza – laureata nagrody literackiej Nobla. W związku z tym oczekujemy, że prace nadsyłane na Festiwal będą „INSPIROWANE POEZJĄ CZESŁAWA MIŁOSZA”

Organizatorzy pozostawiają swobodę w interpretacji tematyki konkursu oraz przy wyborze formy malarstwa. 100 rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Obchodzony będzie na Litwie, w USA, Francji, Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji oraz innych krajach. Więcej informacji w wersji rosyjskiej i angielskiej www.milosz365.eu w wersji polskiej www.milosz365.pl.

Kurator Festiwalu:
Patrycja Domańska

Czytaj więcej »