Archiwum dla Maj, 2011

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Radew – energia życia” 2011

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Radew – energia życia” 2011
 

Postanowienia ogólne

    • Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Koszalinie.
    • Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników konkursu fauną obszaru Natura 2000 Doliny Radwi, Chocieli i Chotli oraz dokumentacja i promocja cennych gatunków zwierząt, występujących na tym terenie.

 

  • Konkurs jest ogłoszony w jednej kategorii „Fauna Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”.

Czytaj więcej »

III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia”

III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego odbędzie się 4 czerwca br. (w godzinach 14:00 – 19:30) na placu rekreacyjno – sportowym nad rzeką Radwią w Niedalinie. Organizatorami imprezy są Powiat Koszaliński i Gmina Świeszyno. We współorganizację festynu zaangażowanych jest wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych.

Festyn jest częścią szerszego projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, którego głównymi celami są promocja i ochrona bioróżnorodności (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) obszaru Natura 2000 – Doliny Radwi, Chocieli i Chotli, jak i wskazanie możliwości wykorzystania tego terenu w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Na uczestników Festynu czeka wiele atrakcji, m.in.:

Czytaj więcej »