Archiwum dla Listopad, 2011

Bobolickich Koncertów Czar

Zaproszenie na 61. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Związek Komunalny Europaregionu POMERANIA stow. zarej. i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA organizują 17 listopada 2011 roku w miejscowości Altentreptow Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców na temat:

„Produkty i świadczenia przyjazne seniorom – siłą napędową gospodarki”.
Ze względu na rosnącą przeciętną długość życia i jednocześnie zmniejszającą się liczbę urodzeń wzrasta udział osób starszych w społeczeństwie. Według badań Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych wydatki osób w wieku 60 lat wyniosą do roku 2050 więcej niż 41% całkowitych wydatków społeczeństwa.
Osoby starsze są nie tylko bardzo krytyczną, ale także bardzo atrakcyjną grupą konsumencką. Są oni zainteresowani własnym zdrowiem i dlatego kładą duży nacisk na produkty i świadczenia wspierające samodzielne życie i pozwalające podnieść jego jakość. Pomimo ograniczeń wynikających z wieku seniorzy pragną jak najdłużej pozostać w swoim otoczeniu.
Wśród generacji „50plus” dużą rolę odgrywają aspekty turystyczno-zdrowotne. Tutaj leży ogromny potencjał rozwojowy na najbliższe lata dla przedsiębiorstw.

Ponadto brak specjalistów na rynku pracy spowoduje, że nie będzie można zrezygnować ze starszych pracowników. Już dzisiaj 70% wszystkich firm ma problemy w znalezieniu odpowiedniego personelu, ciągle jednak zwlekają z zatrudnieniem seniorów. Badania wykazują jednak, że starsi pracownicy górują nad młodszymi kolegami pod względem punktualności, solidności i doświadczenia.

Celem 61. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców jest wsparcie dialogu pomiędzy gospodarką, światem naukowym, organizacjami konsumenckimi i związkami seniorów. Prelegenci podkreślą potencjał rynkowy grupy konsumenckiej jaką są seniorzy, uwrażliwią przedsiębiorców na oczekiwania starszej generacji i dadzą impulsy do rozwoju produktów i świadczeń zakrojonwych na potrzeby generacji „50plus”.
Mamy nadzieję, że załączony program wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszamy do wykorzystania forum jako platformy do wzajemnej wymiany informacji i doświaczeń!
Prosimy o zgłoszenie udziału do 11 listopada 2011 roku.

Załączniki
Flyer
Zgłoszenie