Archiwum dla Marzec, 2014

KONKURS NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu:

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach

 Cel konkursu:

  • propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
  • konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 
Zasady uczestnictwa:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z terenu Gminy Bobolice w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.
  • Uczestnikami konkursu nie mogą być grupy przedszkolne, klasy oraz inne grupy zorganizowane.

 

Czytaj więcej »