KONKURS NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu:

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach

 Cel konkursu:

  • propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi,
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
  • konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 
Zasady uczestnictwa:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z terenu Gminy Bobolice w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.
  • Uczestnikami konkursu nie mogą być grupy przedszkolne, klasy oraz inne grupy zorganizowane.

 


 Praca konkursowa

  • Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną nie wyższą niż 1metr
  • Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych.
  • Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej.
  • Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych ( sztuczne kwiaty, dekoracje z plastiku, etc.)

 
Do pracy powinna być przymocowana karteczka z następującymi informacjami

  • imię i nazwisko uczestnika
  • wiek uczestnika,
  • kto pomagał w pracy
  • dane kontaktowe( adres, e-mail, telefon).

 
Kryteria oceny prac konkursowych.

  • Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji.
  • Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

 
Ocena prac

  • odbywać się będzie w jednej kategorii przyznane zostanie I, II i III miejsce.
  • Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i  poziomu prac.
  • Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Czas trwania konkursu:
Prace dostarczyć należy do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach

Uwaga !
Po terminie prace nie będą przyjmowane!

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2014 roku podczas imprezy pt. „Spotkania z Folklorem i Sztuką Ludową” w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.

Ogłoszenie i wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej
www.mgokbobolice.pl
www.citbobolice.pl

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, Tel.(94)3167155

Komentarze dla tego wpisu zostały zablokowane.

Komentarze zostały zablokowane.