Szlaki Turystyczne

Szlaki turystyczne Miasta i Gminy Bobolice.

Baza Noclegowa

Spis Hoteli, Hosteli oraz Moteli plus spis Lokali gastronomicznych.

Kontakt

Kontakt

Mapa interaktywna

Mapa interaktywna Miasta i Gminy Bobolice.

 

Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. „Standardy we współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” organizowaną  w ramach „Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO”, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2012 r. w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu.

Konferencja organizowana jest w ramach partnerskiego projektu „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, którego realizatorami są Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Forum Pełnomocników jest okazją do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego. Niewątpliwie wpłynie to korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.

Tegoroczne forum rozpocznie się uroczystym ogłoszenie wyników i wręczeniem nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”.

Ponadto program forum przewiduje omówienie wyników działań kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zlecania zadań podmiotom trzeciego sektora, nieprawidłowości
w stosowaniu norm prawnych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego, nieprawidłowości związanych ze stosowaniem  ustawy o sporcie, jak również przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowego rozliczania dotacji. Poza tym zaprezentowane będą działania Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.

Szczegóły konferencji znajdą Państwo w załączeniu.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddelegowanie na spotkanie przedstawiciela z Państwa organizacji. Na zgłoszenia, na podstawie załączonego formularza czekamy do dnia 10 października br.

Wszelkich informacji ze strony Koszalińskiego Centrum odnośnie organizowanego forum udziela Pani Renata Kochanowska, tel. 94 340 35 23 e-mail: renata.kochanowska@kcwis.org.pl, zaś ze strony Wydziału Współpracy Społecznej Pani Magdalena Pieczyńska Inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej tel. 91 44 16 224 e-mail: mpieczynska@wzp.pl

Załączniki:
Formularz zgłoszenia
Program Forum
Zaproszenie

Doradztwo dla JST i NGO w ramach projektu „Zachodniopomorskie w Sieci…”

Doradztwo dla JST i NGO w ramach projektu „Zachodniopomorskie w Sieci…”

W ramach realizowanego przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim projektu „Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach tematycznych:

USŁUGI DORADCZE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tematyka doradztwa:

  • Wypracowywanie zapisów programów współpracy (rocznych i wieloletnich)
  • Systemowe rozwiązania dotyczące współpracy JST-NGOs na poziomie gminy, powiatu
  • Motywowanie społeczności lokalnych do partycypacji społecznej
  • Możliwości analizy potrzeb lokalnych z uwzględnieniem aktywności samych mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych Metody konsultacji społecznych
  • Dobre praktyki w zakresie współpracy JST-NGOs Animowanie powstawania i funkcjonowania koalicji, zespołów roboczych, partnerstw z udziałem przedstawicieli JST i NGOs na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
  • Analiza istniejących rozwiązań prawnych (roczne programy współpracy, regulaminy funkcjonowania ciał i zespołów roboczych, np. komisji konkursowych, rad działalności pożytku publicznego i in.) pod kątem możliwości ich zmian celem usprawnienia wzajemnej współpracy
  • Inne zagadnienia, powiązane z rozwijaniem wzajemnej współpracy JST-NGOs i wzmacnianiem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego

Czytaj więcej »

VI Jarmark Odpustowy

VI Jarmark Odpustowy Bobolice 2012

Zapraszamy Wszystkich chętnych twórców i rękodzielników  do udziału w V I Jarmarku Odpustowym
w Bobolicach 18 sierpnia 2012
Udział w jarmarku jest bez płatny,   gwarantujemy pyszny posiłek, prosimy o zgłoszenia przybycia  do dnia 14 .08,2012r. 
Osoba do kontaktu
Marzena Kordek tel. 664044379

VIII Crossowy Wyścig Rowerowy o Mistrzostwo Gminy Bobolice

Wzorem lat ubiegłych Ognisko TKKF Bicykla w Bobolicach zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze na amatorski cross rowerowy. Udział w wyścigu może wziąć każdy kto posiada sprawny technicznie rower, kask, który jest konieczny i czuje w sobie chęć sportowej rywalizacji.

Warunki uczestnictwa i wiele innych cennych informacji zawiera dołączony Regulamin. W załączeniu znajdziecie Państwo także kartę zgłoszenia, którą można przynieść osobiście do MGOK w Bobolicach (Jolanta Piekarzewicz) lub nadesłać mailem na adres bicykl_bobolice@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 1300.

Młodzież poniżej 16 roku może wystartować wyłącznie za pisemną zgodą Rodziców bądź opiekunów.

Do zobaczenia w najbliższą sobotę !!!!

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa

XX Lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W sobotę 23 czerwca Centrum informacji Turystycznej w Bobolicach wraz z Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno-Artystycznej Po Drodze reprezentowali naszą gminę w Karlinie  na obchodach  XX Lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Festyn, na którym swoje stoiska miały Gminy Związkowe, zorganizowany był na przystani kajakowej „WODNIK” w Karlinie . Pogoda dopisała a organizatorzy zapewnili moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Nasze stoisko było wypełnione materiałami promocyjnymi z biura CIT oraz pracami twórców ludowych z naszego regionu . Odwiedzający nasze stoisko uczestnicy festynu mieli okazje sami spróbować pracy rękodzielniczej  pod okiem członkiń  SASA Po Drodze : Barbary Ksel, Lidi Szymańskiej, Stanisławy Janiszewskiej i Marii Kordek, które na miejscu zaaranżowały mini warsztaty z wyplatania ma kramy ze sznurka sizalowego. Duże zainteresowanie było także mapkami i folderami naszej gminy, turyści pytali o ciekawe miejsca w naszym regionie oraz o bazę noclegową i gastronomiczną . Wyjazd do Karlina był jednym z wielu  wyjazdów promocyjnych biura CIT mających na celu promowanie walorów naszego miasta i gminy Bobolice w całym kraju i za jego granicami.