Parki

Parki Dworskie

w Boboliczkach – mały park dworski na krawędzi doliny Chocieli, pow. Ok. 0,7 ha bardzo zaniedbany i praktycznie zarośnięty bzem czarnym. W parku zachowały się stare świerki pospolite, modrzewie europejskie, klony pospolite i jesiony wyniosłe. Z drzew obcego pochodzenia na uwagę zasługuje jedlica zielona oraz liczne robinnie  akacjowe o okazałych rozmiarach. Na terenie parku rośnie bluszcz pospolity. Park znajduje się w posiadaniu prywatnym, obecnie jest porządkowany.

 w Krępie – duży park podworski pow. Ok. 4,2 ha , do którego prowadzi zabytkowa brama budowana z czerwonej cegły. Na terenie paku znajduje się szereg okazałych drzew pomnikowych : graby, modrzewie, świerki, klony,. Na uwagę zasługuje piękna lipa drobnolistna, zrośnięta z trzech konarów. W ruinie masowo rośnie konwalia majowa i okazy bluszczu. Przez teren parku przepływa strumyk, po jego drugiej stronie park ma charakter leśny – kwaśna buczyna. Park zaniedbany, praktycznie  zarośnięty ( las ), zabytkowa brama prowadząca do parku jest rozbierana na materiał budowlany.

w Nowosiółkach – bardzo zaniedbany i zniszczony park, na terenie którego, pozostało jedynie kilka okazałych drzew, z niszczejącym obecnie dworkiem. Do parku przylega droga z okazałymi ciekawie wykształconymi bukami oraz dębem szypułkowym o obw. 530 cm i dębem bezszypułkowy o obw. 350 cm.

w Ujeździe – dobrze zachowany park o charakterze leśnym, z okazałymi dębami i bukami oraz zachowanymi oczkami wodnymi. Wczesną wiosną całe dno lasu pokryte jest białymi zawilcami – śliczne miejsce! W ruinie marzanka wonna oraz rzadka złoć pochowata.

na Pomorzanach – Radwankach – park na terenie byłego PGR – u , mocno zniszczony, z przebudowanym i zniszczonym dworkiem. Z pozostałości na uwagę zasługuje sosna czarna 230 cm, jodła pospolita 215 cm , buk odm. czerwonolistna 320 cm oraz lipy drobnolistne i klony zwyczajne – ponad 300 cm.
w Wilczogórze  – mały park dworski o charakterze leśnym. Przy dworku rosną dwa okazałe dęby szypułkowe o obw. 400 cm. Do parku prowadzi piękna aleja grabowa, która łączy się w środku z  poprzeczną aleją. W parku na uwagę zasługuje aleja mieszana z pomnikowymi modrzewiami 260 – 290 cm. Na terenie parku rośnie konwalia majowa i barwinek pospolity.
 w Darżewie – mały park dworski przy nieistniejącym już PGR. Na jego terenie rosną pomnikowe graby – 240 cm i okazały jesion wyniosły 220 cm. Po środku parku       znajdują się dwa oczka wodne w otoczeniu pomnikowych kasztanowców i topól      czarnych. W runie      rośnie bluszcz.

 w Dargini – mały park o charakterze leśnym – siedlisko kwaśnej buczyny – z   niszczejącym dworkiem. W parku na uwagę zasługuje dąb szypułkowy 420 cm, lipa szerokolistna 330 cm, dwa okazy jedlicy zielonej 370 i 330 m oraz dwie stare aleje grabowe   prowadzące do parku. W runie występuje konwalia majowa i bluszcz pospolity