Remont Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Leader_uelogo_leader_pllogo_ueprow

Remont Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Remont CIT wraz z zagospodarowaniem terenu możliwy jest  dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Operacja  ta ma na celu zwiększenie dostępności do informacji turystycznej mieszkańcom gminy Bobolice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty.” Remont CIT przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach ma na celu zwiększenie  dostępności  do informacji turystycznej i poprawę usług świadczonych turystom w  Centrum Informacji Turystycznej, co przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku Bobolic jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Remont wraz z zagospodarowaniem terenu obejmował będzie :
Roboty budowlane zewnętrzne, roboty budowlane wewnętrzne, stolarka, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna, zakup wyposażenia.
Informacja turystyczna jest  niezbędnym składnikiem  promocji , służy nie tylko indywidualnym turystom, ale również  organizatorom wypoczynku grupowego . Wyremontowany punkt informacji pozwoli na usprawnienie obsługi turysty.

Marzena Kordek
Organizator MGOK Bobolice

Komentarze dla tego wpisu zostały zablokowane.

Komentarze zostały zablokowane.