Szlaki

Szlaki Rowerowe

Główny szlak rowerowy zaplanowano wzdłuż dawnej linii kolejowej normalnotorowej jak szlak rowerowy ponad lokalny łączący Gminy Polanów, Bobolice, Grzmiąca, Szczecinek. Długość tej linii w obrębie miasta i gminy Bobolice wynosi 23 km. Byłe torowisko przeznacza się pod funkcję turystyczną – wielofunkcyjny szlak turystyczny (ścieżka rowerowa, szlak pieszy, trasa biegowa). Zakłada się, że szlak będzie miejscem edukacji przyrodniczych, na odcinkach leśnych występuje duża różnorodność ekologiczna. Odcinek szlaku pomiędzy wsiami Stare Łozice, Ostrówek stanowi wspaniały poligon poznawczy przyrody dla młodzieży i dorosłych (wąwozy, mokradła, strumienie, różne typy siedlisk leśnych itp.). Gmina Bobolice przystąpiła do Społecznego Porozumienia Naszyjnik Północy. Szlak rowerowy „Naszyjnik Północy” o dł. 870 km obejmuje swym zasięgiem obszar czterech województw (Zachodniopomorskie, Kujawskopomorskie, Pomorskie i Wielkopolskie). Na terenie gminy Bobolice przebiega od Polanowa torowiskiem nieczynnej kolei obok miejscowości Górawino, Stare Borne, Drzewiany, następnie drogą gminną Buszynko – Porost i dalej do Drężna (gm. Biały Bór). Od głównego szlaku tworzy się lokalne ścieżki rowerowe, które w założeniach mają się łączyć z trasami rowerowymi gminy Biały Bór, Polanów, Grzmiąca. Na terenie gminy szlak liczy 18 km. Powstał w ramach projektu: „ Greenway” – Naszyjnik Północy realizowany z pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach: Polanów, Biały Bór, Bobolice.

Lokalne szlaki rowerowe ( nieoznakowane)

Szlak rowerowy „Rezerwat Buczyna” rozpoczyna się od torowiska w miejscowości Buszynko i biegnie drogą gminną asfaltową przez rezerwat buczyny wzdłuż jezior Trzebień Mały, Średni i Wielki do jeziora Chlewie Wielkie w Poroście. Jezioro to jest kąpieliskiem z zapleczem sanitarnym, bazą turystyczną i gastronomiczną. Następnie trasa dalej prowadzi drogą polną między jeziorami Szare (rezerwat przyrody) i Nafta w kierunku Białego Boru.

Szlak Bobolice – Chociwle – Porost rozpoczyna się na ul. Polanowskiej w Bobolicach i biegnie drogą śródpolną w kierunku Porostu (łączy się ze szlakiem jak wyżej). Trasa szlaku przebiega obok gospodarstw agroturystycznych oraz bazy noclegowej „Hotelik” w Bobolicach.

Szlak Bobolice – Radwanki – Chociwle – Porost. Początek trasy – droga powiatowa 71504 w kierunku Gozdu następnie skrzyżowanie z drogą gminną do miejscowości Radwanki (cały odcinek asfaltem) i dalej do miejscowości Chociwle, Porost drogą polną.

Szlak Bobolice – Chlebowo – Łozice – Łozice Stare – Opatówek – Porost. Trasa szlaku biegnie drogami śródpolnymi i kończy się w Poroście.

Ujazd – Nowosiółki – Bobolice – Chociwle Kolonia – Porost. Trasa biegnie drogą powiatową mało uczęszczaną, jedynie w Bobolicach przecina drogę krajową i na odcinku 200 m biegnie drogą wojewódzką. Dalszy przebieg prowadzony jest drogą gminną żużlową. Trasa jest bardzo atrakcyjna, biegnie w pobliżu gospodarstw agroturystycznych, hoteli i małej gastronomii. Na końcu łączy się z trasą Naszyjnik Północy

Szlak Pełnika Europejskiego
Bobolice, łąki pełnikowe (0,0 km) – Bobolice ul. Polna (0.9 km) – Bobolice ul. Dworcowa (1,45 km) – Bobolice ul. Zielona (2 km) – Bobolice – ul. Lipowa (2,15 km) – Bobolice Plac Chrobrego (2,30 km) – Ubierze (10,3 km) – Kępiste (14,8 km) – zakole Radwi (16.8 km) – Szkółka Leśna Wrzosowiec (20,8 km) – Kamienne Kręgi (24 km)

Bobolickie łąki pełnikowe (0,0 km) wyjazd starym nasypem koło łąk do drogi Nr 25 w kierunku  Białego Boru (0,25 km), dalej jadąc prosto nasypem  skręcamy w lewo na ul. Polną (0.9 km) i wjeżdżamy na drogę asfaltową.