Dworki

Zabytkowe Dworki

w Kępsku – zadbany dworek z zieleniną parkową. Do parku prowadzi aleja lipowa. W parku na uwagę zasługuje grab 230 cm i jodła pospolita 220 cm, a przy samym dworku żywotnik zachodni. Na tym terenie parku znajduje się duży stawek zasilany źródłami. Przez park biegnie droga prowadząca do małego cmentarzyska, Przy której  rośnie grupa okazałych modrzewi europejskich 210 – 250 cm. Na terenie cmentarzyska masowo rośnie konwalia majowa, barwinek pospolity i marzanka wonna.

w Bożniewicach – wyremontowany dworek w otoczeniu parku. Park od strony drogi  (szosy) w otoczeniu pomnikowych dębów szypułkowych obw. Ponad 400 cm. Do parku prowadzi droga dojazdowa do dworku. Na jego terenie zachowały się rodzime gatunki drzew, w tym pomnikowe okazy lip drobnolistnych, dębów szypułkowych oraz liczne świerki pospolite. Na uwagę zasługuje stara aleja grabowa.

w Cybulinie – obecnie remontowany dworek w otoczeniu parku oraz niszczejąca kaplica na krawędzi Pradoliny. Park za dworkiem ma charakter leśny i prowadzi do niego aleja bukowa. Na jego terenie znajdują się stare buki zwyczajne, graby, wiązy górskie i klony pospolite. Na uwagę zasługują dwa buki odm. czerwonolistna o obw. 245 i 325 cm oraz stare robienie akacjowe 280 cm na wzniesieniu. Na terenie placu pałacowego znajduje się trzy alejki kasztanowe. Dwie z nich rosną przy budynkach gospodarczych ( obw. 180 – 330 cm. ) . Z roślin runa na uwagę zasługuje barwinek i bluszcz pospolity.

w Kłaninie  –  piękny pałac z roślinnością parkową. Do pałacu prowadzi mała aleja grabowa, zakończona dwoma kasztanami, które tworzą bramę wjazdową. Za pałacem znajduje się otwarty trawnik z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Na granicy parku rośnie buk odm. czerwonolistna. W runie pojedyncze okazy bluszcza zwyczajnego.

w Wojęcinie –  ruiny po dawnym pałacu w otoczeniu roślinności parkowej na terenie,  którym znajduje się dodatkowo dewastowana kapliczka. Rozległy park dworski o  charakterze leśnym, gdzie dominują rodzime gatunki drzew:  stare dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, graby, modrzewie  europejskie i świerki pospolite. Na uwagę zasługuje lipa drobnolistna, której obwód przekracza 400 cm oraz stare aleje lipowe, grabowe i kasztanowe. Z gatunków obcego  pochodzenia wielką i znaną osobliwością jest tulipanowiec amerykański. Na terenie parku  licznie swoje stanowiska mają gatunki prawnie chronione, jak: marzanka wonna, śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, naparstnica    purpurowa ( jedyne stanowisko w gminie), barwinek pospolity i konwalia majowa.