Kościoły

Kościoły

Kościół rzymsko – katolicki p.w. Jana Chrzciciela w Chmielnie – neogotycki, zbudowany od podstaw w 1925 r. z głazów narzutowych i pustaków cementowych naśladujących ciosy kamieniem. Zbudowany na planie prostokąta z prostokątnym prezbiterium i zakrystią oraz kwadratową wieżą z prostokątnymi kruchtami po bokach, wnętrze jednonawowe. Budowla unikatowa w skali regionu z uwagi na rodzaj materiału użytego do budowy murów. Użytkowany.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. M.B Częstochowskiej w Głodowej – Jest przykładem świątyni przebudowywanej od czasu średniowiecza. W XVII w. gotycka świątynia z XV w. została rozbudowana o barokową część wschodnią, pełniącą dziś funkcję prezbiterium, z kryptą grobową. W XIX w. rozebrano średniowieczną nawę i na jej miejsce postawiono w 1870 r. nową z nieregularnych kamieni granitowych w stylu neoromańskim. Kościół o zachowanej bryle i detalu architektonicznym stanowi przykład łączenia różnych epok stylowych i jako element kulturowego krajobrazu jest świadectwem ciągłości lokalnej historii. W latach 1945-79 należał do gminy prawosławnej. Użytkowany.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Goździe – neogotycki, zbudowany w II połowie XIX wieku na miejscu starej budowli średniowiecznej nieregularnych gazów narzutowych i cegły na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią i kwadratową wieżą. Wnętrze jednonawowe. Architektura obiektu typowa dla XIX- wiecznego nurtu neostylów w budownictwie sakralnym Pomorza. Użytkowany.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. Bożego Ciała w Kurowie – neogotycki, zbudowany z kamieni graniowych, obrobionych bloków i cegły. Na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, kwadratowa zakrystią i wieżą, do której przylegają trójboczne klatki schodowe, wnętrze jednonawowe. Obiekt należy do grupy wczesno- neogotyckich świątyń budowanych od połowy do końca XIX w. na terenie powiatu koszalińskiego.
Kościół rzymsko-katolicki p.w. M.B. Szkaplerznej w Poroście – neogotycki zbudowany w 1867 r. z gazów granitowych, obrobionych bloków i cegły. Na planie prostokąta z pięcioboczną apsydą, bezwieżowy, z sygnaturką. Wnętrze jednonawowe. Użytkowany.

Kościół Rzymsko-Katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach – kościół wybudowany w stylu neogotyckim z głazów granitowych i cegły na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią, do której przylegają pięcioboczne klatki schodowe. Wnętrze obiektu jest trzynawowe.

Kościół prawosławny p.w. Wszystkich Świętych w Bobolicach – Wybudowany w końcu XIX wieku w stylu neogotyckim. Materiałem budowlanym jest cegła i głazy granitowe. Budowany na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią i portykiem przechodzącym w wieżę. Wnętrze jest jednoprzestrzenne.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy w Krępie – Zbudowany w II połowie XIX wieku jako kaplica grobowa rodu von Versen. W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół. Zbudowany w stylu neogotyckim z cegły. Dwupoziomowy na placu prostokąta z prostokątnym aneksem (prezbiterium). Wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty natomiast trzynawowe, bezwieżowy. Położony w parku z II połowy XIX wieku na dawnym cmentarzu z I połowy XIX wieku.

Kościół rzymsko – katolicki p.w. Świętego Piotra i Pawła w Kłaninie– zbudowany w XVIII wieku na miejscu starej budowli średniowiecznej. W II połowie XIX wieku została zmieniona elewacja i nadano budowli styl neogotycki. Materiał użyty to głazy narzutowe, szachulec, rygle wypełnione cegłą i gliną. Zbudowany na planie prostokąta z dwoma prostokątnymi przybudówkami i nadwieszoną wieżą, wnętrze jednoprzestrzenne.

Kaplica grobowa rodu von Kleist w Cybulinie – kaplica zbudowana w 1662 roku jako kaplica grobowa rodu von Kleist. Budowla w stylu barokowym, jako budulec użyto kamienie polne i granitowe. Szachulec, rygle wypełnione cegłą. Zbudowana na planie regularnego ośmioboku, o długości jednego boku 3,6m; wnętrze jednoprzestrzenne z niewielką kryptą. Kaplica nie jest użytkowana, ruina. Budowla należy do nielicznych zachowanych obiektów z tego okresu.

Kościół rzymsko – katolicki Kościół p. w. św. Teresy w Drzewianach – Budowla z końca XVIII wieku około 1800 rok. Wykonany w stylu neoromańskim. Wybudowany na miejscu starej budowli średniowiecznej. W 1903 roku dobudowano jedno piętro i wieżę. Fundamenty obiektu z kamienia. Ściany szachulcowe – rygle wypełnione cegłą. Budynek wybudowano na planie prostokąta bez prezbiterium i zakrystii z kwadratową wieżą wbudowaną częściowo w przęsło. Wnętrze jednoprzestrzenne. Część ryglowa jest typowa dla szkieletowego budownictwa sakralnego środkowej i południowej części województwa zachodniopomorskiego. Obecnie użytkowany.

Kaplica grobowa rodziny von Holtz w Wojęcinie – zbudowana na przełomie XIX-XX w. jako kaplica grobowa rodu von Holtz z głazów narzutowych nieregularnych i cegły. Zbudowana na planie prostokąta, nawa o wymiarze 8,7×4,3 m pokrywa się ze środkową nawą krypty o wymiarze 8,7x12m; wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty są trzynawowe, bezwieżowa. Nieużytkowana, ruina. Położona na dawnym cmentarzu rodowym z przełomu XIX-XX wieku.